FLORBALOVÝ TURNAJ O POHÁR MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

Ve dnech 7.6. - 8.6.2014 se na zimním stadionu v Českém Krumlově konal florbalový turnaj pro mládež "O pohár města Český Krumlov". Oddíl 1.FBK Tábor se turnaje zúčastnil v kategorii dorostu a mladších žáků. Do bitev o pohár se pustily týmy FBC Český Krumlov, UHC Linz, FBŠ Bohemians Praha, FBC Šťíři České Budějovice, 1.FBK Tábor, FBŠ Jihlava a FBC Kaplice.
Svou letošní výbornou formu potvrdili táborští kluci, kteří skončili v republikovém finále na pátém místě. V Českém Krumlově dokázali, že patří opravdu k české špičce a přivezli do Tábora zlatý pohár. Týmu mladších žáků se podařilo získat pouze čtvrté místo poté, co v bojích o třetí místo dvakrát podlehli Jihlavě 3:4 a 2:3.
Finále turnaje dorostenců bylo ukázkou krásného florbalu. Táborští kluci se do tohoto zápasu dostali přes tým FBŠ Bohemians Praha. V utkání o první místo s Českým Krumlovem, po vyrovnaném boji, nastal zlom v oslabení táborského týmu, kdy dvěma góly ve čtyřech bylo v podstatě o vítězi rozhodnuto. O to větší byla radost ze zlata, protože v základní skupině byl FBC Český Krumlov jednoznačně první a Táboru uštědřil hrozivou porážku. Na závěr turnaje byl Ondra Řezník vyhlášen nejužitečnějším hráčem v kategorii dorostenců.
Lehké zklamání může přinést umístění mladších žáků, kteří nebyli v nejsilnější sestavě a dokonce je doplňovali i hráči elévů, avšak výkon a bojovnost, kterou mladí florbalisté předvedli, stojí za obrovskou pochvalu. Výborný výkon také předvedl Dominik Miloševič, který byl mezi mladšími žáky vyhlášen jako nejlepší brankář turnaje. Navíc mladší žáci svým fanděním udělali dorostencům nádhernou kulisu v jejich cestě za zlatem.obr1
Pořadí turnaje:
Dorostenci
1. 1.FBK Tábor
2. FBC Český Krumlov
3. FBŠ Bohemians Praha
4. FBC Šťíři České Budějovice
5. UHC Linz

Mladší žáci
1. FBC Kaplice
2. FBC Český Krumlov
3. FBŠ Jihlava
4. 1.FBK Tábor

5 komentáře

 • Hello there,

  My name is Aly and I would like to know if you would have any interest to have your website here at 1fbktabor.cz promoted as a resource on our blog alychidesigns.com ?

  We are in the midst of updating our broken link resources to include current and up to date resources for our readers. Our resource links are manually approved allowing us to mark a link as a do-follow link as well
  .
  If you may be interested please in being included as a resource on our blog, please let me know.

  Thanks,
  Aly

 • 锘?
  vmate surely an application that allows you to now download <a href=http://www.vmate.com/>vmate</a> clips and then songs within Youtube, Metacafe, Vimeo, Soundcloud and faraway from many well-liked multi media internet resources. this important application enables saving numerous instructional videos on the other hand songs of numerous personality. without, you're able to find any type of great quality along with video tutorials also melody that you want to. you'll be able best free download full higher (high definition) instructional videos right in addition. All conventional and dealing receive urls are offered over here you now don鈥檛 need to panic about that in the. It enables stream the classes or it may be songs right without need of them to be <a href=http://www.vmate.com/>vmate</a> downloaded. pick up - vmate app.

 • Hi, My name is Dave and I was just looking at your website 1fbktabor.cz and thought perhaps I would message you on your contact form to see if you need help. I really liked your website but noticed you weren't getting a lot of traffic to your site and your Alexa ranking wasn't as strong as it could be.

  https://classoneseo.com

  I can get 1,000’s of visitors looking at 1fbktabor.cz, ready to buy your product, service or signup for your offer. Our advertising network of over 9000 websites provides a low cost and effective online marketing solution that actually works. We can help your business get more online quality traffic by advertising your business on websites that are targeted to your market. The internet is a vast entity and kick starting your online business doesn’t have to take a ridiculous amount of cash. We’ll send real people to see your web site starting almost immediately!
  In fact, I can get 10,000 highly targeted visitors to your website for as little as $39 just so you can test out our service.

  Right now to make things really exciting you can get 200,000 Targeted visitors to you site in 30 days for only $299. If you'd like to talk personally please give me or Jim a call at 480-331-6775 9 to 5 MST USA.

  I have a short video here that explains how everything works https://classoneseo.com
  Best Regards,
  Dave
  support@classoneseo.com
  ClassOneSEO.com
  https://classoneseo.com

 • Hi, I was just visiting your website and thought I'd get in touch
  with you.

  I think if you are serious about making money with
  your Wordpress Websites by scoring
  high GOOGLE Ranking, you need this plugin, period.

  >>https://bestchoiceseo.com/special-offer

  My buddy, Daniel has got #1 Ranking in Google for a keyword
  against 219 million competition! That's how
  powerful on-page SEO can be!

  I just did a search on Daniel and surprisingly, this guy
  is really a hidden gem. People buying his product is
  saying this:

  "Daniel, I did not read your sales letter, I just bought.
  Your past products have been so good, that I don't
  even need to know what you're offering." This is no joke.

  Listen, Daniel has always OVER-DELIVERED! I tested
  his customer support and it is REAL fast! So rest assured,
  you will get the best support from Daniel!

  >>https://bestchoiceseo.com/special-offer
  (A video showing you what the plugin does)

 • Hello, my name is Jim and I was just looking your website 1fbktabor.cz
  over and thought I would message you on your contact form and offer
  some help. I really like your site but I noticed you weren’t getting a
  lot of traffic and your Alexa ranking isn’t as strong as it could be.

  Fortunately, I may have an answer for you. I can get you 1,000’s of
  visitors looking at 1fbktabor.cz ready to buy your product, service or
  sign up for an offer and fast. Our advertising network of over 9000
  websites provides a low cost and effective online marketing solutions
  that actually works. I can help your business get more online quality
  traffic by advertising your business on websites that are targeted to
  your specific market. The Internet is vast but you don’t have to spend
  huge amounts of cash to jump start your business. I can get you 10,000
  highly targeted visitors directly to your website for as little as
  $39.00 for a 30 day trial run.

  It has taken us 12 years to perfect our system and in addition to
  being exciting, it works!! We also have a special offer of 200,000
  Targeted visitors spread over 60 days for a special one time charge
  of $299.00.

  If you would like to talk personally and have specific questions, call
  me @ 480-331-6775 from 9am to 5pm MST. Also check out the short video
  here and see how everything works.

  Best Regards,
  Jim
  support@bestoptionseo.com
  BestOptionSEO.com
  https://bestoptionseo.com

Přidat komentář